Wachttijden


Sinds 1 april 2016 verplicht de NZA aanbieders in de GBGGZ hun wachttijden te vermelden. U vindt deze hieronder.

Datum laatste actualisatie wachttijden: 8 oktober 2020

  • Wachttijd voor intake: 4-5¬†weken
  • Er is geen behandelwachttijd (de tijd tussen intake en start behandeling); de behandeling volgt aansluitend na intake, met een maximum van 2 weken ertussen
  • De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar
  • Wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar