Behandeling


Relatietherapie

Daar gaan we weer…

Je begon zo verliefd, en nu sta je steeds vaker als kemphanen tegenover elkaar……, of je zegt maar niks meer om de vrede te bewaren en gaat steeds meer je eigen weg……of bent elkaar uit het oog verloren door drukte van werk en gezin….

Soms lopen relaties steeds moeizamer, nemen de ruzie’s toe, is er onbegrip, twijfel, heeft wellicht een van beide gevoelens voor een ander en kom je steeds in dezelfde negatieve patronen terecht. Je voelt je eenzaam en ver van elkaar verwijderd en weet vaak niet meer hoe het tij te keren.

Dan kan relatietherapie een uitkomst zijn. Relatietherapie is voor iedereen die wil investeren in zijn of haar relatie en bereid is om met elkaar in gesprek te gaan. Relatietherapie kan een mooie stap zijn om weer samen te verbinden.

Een van de methodieken die ik gebruik is Emotionally Focused Couples Therapy (EFT), een bewezen effectieve behandelmethode voor relatieproblemen.

EFT richt zich met name op het herstellen van de emotionele verbondenheid tussen partners en kijkt naar de hechtingsband, samen omgaan met (heftige) emoties, verkennen van (negatieve) patronen en het bespreekbaar maken van pijnpunten. Je leert zo om ruzies te verminderen en aandacht te geven aan onderliggende emoties. Je krijgt meer begrip voor elkaar en gaat onderliggende behoeftes erkennen. Je brengt hiermee meer liefde en verbondenheid in je relatie.

Voor meer informatie over EFT kun je kijken op https://www.eft.nl/

Angelique Smulders is  EFT Registertherapeut binnen onze praktijk

 

RELATIETRAINING ‘ HOUD ME VAST’

‘Houd me vast’ is bedoel voor echtparen die hun relatie willen verstevigen of nieuw leven in willen blazen. Het ‘Houd me vast’-programma kent een vaste structuur en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Sue Johnson. De training bestaat uit acht bijeenkomsten.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

– Werken aan een langdurige, liefdevolle relatie.

– Emoties en hoe deze richting geven aan je relatie.

– Patronen binnen relaties.

– Onderzoeken van ‘zere plekken’ en hechtingstrauma’s.

– Bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

– Reageren op elkaars signalen en behoeften.

– Meer plezier en intimiteit.

– Liefdevolle aandacht, toegankelijkheid en betrokkenheid.

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met videomateriaal, oefeningen & huiswerkopdrachten.

Het is vooral de bedoeling dat u met uw eigen partner aan de slag gaat.

 


Hoe verloopt de behandeling

Voorop staat dat alle gesprekken tussen cliënt en psycholoog strikt vertrouwelijk zijn. De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht en is gebonden aan de beroepscode van het NIP. Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin uw klachten uitgebreid in kaart worden gebracht. Vervolgens worden in wederzijds overleg voorlopige werkdoelen afgesproken. Dit leggen we vast in een zogenaamd behandelplan. Soms volgt een psychologisch onderzoek met behulp van vragenlijsten. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens naar u teruggekoppeld.

Er wordt praktisch en klachtgericht gewerkt, waarbij de nadruk ligt op hier-en-nu. Alles gebeurt in overleg en u kunt op elk moment stoppen met de behandeling (graag in overleg).

Meestal vindt terugkoppeling naar de verwijzer plaats wat uiteraard niet zonder uw schriftelijke toestemming zal gebeuren. Een gemiddelde behandelingsduur ligt rond de 8 sessies. Dit is echter slechts een gemiddelde. De behandelingsduur wordt beïnvloed door diverse factoren zoals aard van de klacht, persoonlijkheidskenmerken, sociale omstandigheden etc.

Behandelmethoden

 • Cognitieve en/of gedragstherapie
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Systeemtherapie
 • EMDR
 • E-health
 • EFT
 • ACT en Mindfulness

Met welke klachten kan ik terecht?

Klachten waarmee u zich bij ons kunt aanmelden zijn bijvoorbeeld:

 • Angst en paniekklachten
 • Trauma
 • Depressie of somberheid
 • Ziekteangst (hypochondrie)
 • Burnout
 • Werk- en studieproblemen
 • Rouwverwerking
 • Aanpassingsproblemen
 • Relatieproblemen
 • Sexuele problemen
 • Eetproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Dwanghandelingen
 • Extreem piekeren
 • Identiteitsproblemen
 • Verlegenheid of gebrek aan zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Problemen met ouder worden
 • Eenzaamheid
 • Assertiviteitsproblemen
 • Concentratiestoornissen

Tarieven

De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit 4 prestaties die uit uw basisverzekering vergoed worden: kort (3- 5 gesprekken), middellang (6-8 gesprekken), intensief (9-12 gesprekken) en onvolledig (1-2 gesprekken). Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De maximale tijdsduur in een prestatie bestaat uit de contacttijd met de cliënt èn de indirecte tijd. Bij indirecte tijd moet u bijvoorbeeld denken aan verslaglegging, consultatie, rapportage en testonderzoekuitwerking.
Deze prestaties worden helemaal vergoed uit uw basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan.

Die voorwaarden zijn:

 • U hebt een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ;
 • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
 • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis

De prestatie die vergoed wordt hangt af van ernst van uw problematiek.

Ongecontracteerde zorg

(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie Ernst Max. tijdsduur Tarief
Kort Lichte DSM stoornissen 4,9 uur € 503,47
Middel Matige DSM stoornissen 8,25 uur € 853,38
Intensief Ernstige DSM stoornissen 12,5 uur € 1383,65
Onvolledig behandeltraject Voortijdige beëindiging 2 uur € 219,78

Eigen risico

U betaalt geen eigen bijdrage; wel wordt uw eigen risico verrekend. In 2020 is het verplichte eigen risico € 385,- per persoon per jaar. Let op! Indien u uw eigen risico heeft verhoogd wordt dit altijd eerst volledig verrekend.

Niet alles is verzekerde zorg

Relatieproblemen en bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult ‘onverzekerde zorg’ is € 99,- per uur.

Het tarief dat wij hanteren voor relatiegesprekken is € 121,00 (inclusief 21% btw) per uur.

Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering.
U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Gecontracteerde zorg:

Wij hebben voor 2020 contracten afgesloten voor alle labels die vallen onder:

 • CZ Delta Lloyd Ohra (o.a. Nationale Nederlanden)
 • VGZ (oa. Univé, IZA, IZZ, ZEKUR, Bewuzt)
 • Zilveren Kruis (o.a. De Friesland, Interpolis, FBTO, Achmea)
 • VRZ (o.a. ONVZ, Zorg en Zekerheid, ENO)
 • DSW (o.a. ASR, De Amersfoortse, Ditzo, Stad Holland)
 • Menzis (o.a. Anderzorg)

Voor al deze labels geldt dat de factuur na afloop van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd.

Ongecontracteerde zorg

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u de rekening zelf en kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar. U heeft recht op een (gedeeltelijke) vergoeding mits aan de voorwaarden voor verwijzing is voldaan.

Verhindering

Bij verhindering dient u 24 uur van tevoren af te melden. U kunt dat 24 uur per dag doen via email of voicemail. Niet tijdig geannuleerde afspraken kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor brengen wij het OVP tarief (€ 99,-) in rekening.