Introductie


De positie van de psycholoog in de basis GGZ is vergelijkbaar met die van een huisarts. U kunt zelf bellen voor een afspraak. Eerstelijnspsychologen hebben in principe geen wachtlijsten en zijn makkelijk bereikbaar. Helaas is de drempel om naar een psycholoog te gaan vaak groter dan wanneer het bijv. een huisarts of fysiotherapeut betreft. Dit heeft dikwijls te maken met het feit dat men niet goed weet wat een Eerstelijnspsycholoog doet. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Hopelijk levert deze website een bijdrage aan het verlagen van de drempel en het bekend maken met het werk van de Eerstelijnspsycholoog.

Een GZ-psycholoog heeft na de universitaire opleiding tot psycholoog de tweejarige postmaster opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd. Een Eerstelijnspsycholoog (ELP) is geregistreerd in het register van het NIP na toetsing van aanvullende scholing, intervisie en praktijkervaring. Zowel de ELP als de GZ registratie moeten om de 5 jaar worden herzien en voldoen aan nascholings- en praktijkeisen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw psycholoog zijn of haar vakkennis up to date houdt en evidente based werkt conform de richtlijnen die hiervoor worden opgesteld. Hij of zij zal samen met u uw problemen concreet en praktisch aanpakken. De psycholoog werkt in principe klachtgericht en kortdurend. Er wordt niet gesprekkenlang in uw “verleden gegraven”. Een paar consulten is vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Blijf niet te lang in uw eentje tobben of denken: “Ik moet er zelf uit kunnen komen”. Juist als u er vroeg bij bent kan een beperkt aantal gesprekken vaak al voldoende zijn.