Visitatie NIP


In 2022 heeft Psychologen Praktijk Boxtel meegedaan aan het visitatietraject van het NIP.

Kwaliteitsvisitatie is een ter plaatse te verrichten onderzoek waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen. Het visitatietraject wordt afgesloten met het bezoek van een opgeleide visiteur, waarbij aan de hand van het feedbackrapport en verbeterplan werkprocessen worden besproken. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. In het visitatietraject komt tot uitdrukking dat professionals die zelfstandig werken de eigen deskundigheid voortdurend willen optimaliseren en daarop reflecteren.

Op 22 december 2022 heeft Nicole Schuttelaar (praktijkhouder) het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van Psychologen Praktijk Boxtel voldoet daarmee aan de professionele standaard.