Tarieven


De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit 4 prestaties die uit uw basisverzekering vergoed worden: kort, middellang, intensief en onvolledig. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De maximale tijdsduur in een prestatie bestaat uit de contacttijd met de cliënt èn de indirecte tijd. Bij indirecte tijd moet u bijvoorbeeld denken aan verslaglegging, consultatie, rapportage, overleg met bijv. huisarts, bedrijfsarts of psychiater, E-health en testonderzoek uitwerking.
Deze prestaties worden helemaal vergoed uit uw basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan.

Die voorwaarden zijn:

 • U hebt een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ;
 • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
 • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis

De prestatie die vergoed wordt hangt af van ernst van uw problematiek.

Ongecontracteerde zorg

(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie Ernst Gem. tijdsduur Tarief
Kort Lichte DSM stoornissen 295 minuten € 522,13
Middel Matige DSM stoornissen 495 minuten € 885,01
Intensief Ernstige DSM stoornissen 750 minuten € 1434,96
Onvolledig behandeltraject Voortijdige beëindiging 120 minuten € 228,04

Eigen risico

U betaalt geen eigen bijdrage; wel wordt uw eigen risico verrekend. In 2021 is het verplichte eigen risico € 385,- per persoon per jaar. Let op! Indien u uw eigen risico heeft verhoogd wordt dit altijd eerst volledig verrekend.

Niet alles is verzekerde zorg

Relatieproblemen en bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult ‘onverzekerde zorg’ is € 110,- per uur.

Het tarief dat wij hanteren voor relatiegesprekken is € 121,00 (inclusief 21% btw) per uur.

Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering.
U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Gecontracteerde zorg:

Wij hebben voor 2021 contracten afgesloten voor alle labels die vallen onder:

 • CZ (o.a. Ohra, Nationale Nederlanden)
 • VGZ (oa. Univé, IZA, ZEKUR, Bewuzt)
 • Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, Achmea, Agis, De Friesland)
 • Zorg en Zekerheid (OWM)
 • ASR (o.a. De Amersfoortse, Ditzo)
 • DSW (o.a. Stad Holland)
 • ONVZ (o.a. Vvaa)
 • Caresq (o.a. Eucare, IptiQ)
 • Eno

Voor al deze labels geldt dat de factuur na afloop van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd. Uw zorgverzekeraar verrekent dan met u het eigen risico van het jaar waarin u met de behandeling bent begonnen.

Ongecontracteerde zorg

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u de rekening zelf en kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar. U heeft recht op een (gedeeltelijke) vergoeding mits aan de voorwaarden voor verwijzing is voldaan zoals een verwijsbrief van uw huisarts. Wat uw zorgverzekeraar precies vergoedt kunt u het beste vooraf bij uw zorgverzekeraar navragen.

Verhindering

Bij verhindering dient u 24 uur van tevoren af te melden. U kunt dat 24 uur per dag doen via email of voicemail. Niet tijdig geannuleerde afspraken kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor brengen wij het OVP tarief (€ 110,-) in rekening.