Tarieven


De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit 4 prestaties die uit uw basisverzekering vergoed worden: kort (maximaal 5 gesprekken), middellang (maximaal 8 gesprekken), intensief (maximaal 12 gesprekken) en chronisch. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De maximale tijdsduur in een prestatie bestaat uit de contacttijd met de cliënt èn de indirecte tijd. Bij indirecte tijd moet u bijvoorbeeld denken aan verslaglegging, consultatie, rapportage en testonderzoekuitwerking.
Deze prestaties worden helemaal vergoed uit uw basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan.

Die voorwaarden zijn:

  • U hebt een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ;
  • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis

De prestatie die vergoed wordt hangt af van ernst van uw problematiek.

Ongecontracteerde zorg

(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie Ernst Max. tijdsduur Tarief
Kort Lichte DSM stoornissen 4,9 uur € 507,62
Middel Matige DSM stoornissen 8,25 uur € 864,92
Intensief Ernstige DSM stoornissen 12,5 uur € 1356,25
Onvolledig behandeltraject Voortijdige beëindiging 2 uur € 207,19

Geen eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage; wel wordt uw eigen risico verrekend. In 2019 is dat minimaal € 385,- per persoon per jaar. Indien u uw eigen risico heeft verhoogd wordt dit altijd eerst volledig verrekend.

Niet alles is verzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en problemen ten gevolge van werk zoals burnout zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult ‘onverzekerde zorg’ is € 99,- per uur.

Het tarief dat wij hanteren voor relatiegesprekken is € 121,00 (inclusief 21% btw) per uur.

Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering.
U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Gecontracteerde zorg:

Wij hebben voor 2019 contracten afgesloten voor alle labels die vallen onder:

  • CZ Delta Lloyd Ohra
  • VGZ
  • Achmea/Zilveren Kruis
  • VRZ/Multizorg
  • DSW

Voor al deze labels geldt dat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd.

Ongecontracteerde zorg

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u de rekening zelf en kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar. U heeft recht op een (gedeeltelijke) vergoeding mits aan de voorwaarden voor verwijzing is voldaan.

Verhindering

Bij verhindering dient u 24 uur van tevoren af te melden. U kunt dat 24 uur per dag doen via email of voicemail. Niet tijdig geannuleerde afspraken kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor brengen wij het OVP tarief (€ 99,-) in rekening.