Psychologen


Bij Psychologen Praktijk Boxtel zijn vier gekwalificeerde psychologen werkzaam. Wij staan voor een laagdrempelige, persoonlijke en authentieke aanpak met korte lijnen naar verwijzers en andere praktijken en instellingen. We werken multi-disciplinair samen met o.a huisartsen, bedrijfsartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en maatschappelijk werk. Wij werken uitsluitend voor volwassenen (18+). Voor jeugdhulpverlening zie menu Links.

Graag willen wij meer bekendheid geven aan wat wij nu eigenlijk doen. Want onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Vaak weet men wel hoe je fysiek goed voor jezelf zorgt (gezond eten, regelmatig bewegen, etc.) maar weet je ook hoe je mentaal goed voor jezelf kunt zorgen? Bijvoorbeeld meer rust in je hoofd krijgen, positief denken, tegenslagen goed verwerken, gelukkige relaties opbouwen, zin ervaren, negatieve gewoontes doorbreken, je stemming stabiel houden en je angsten hanteren etc. De psycholoog is een gedragsdeskundige die hier een uitgebreide (universitaire) studie voor gevolgd heeft en je niet alleen inzichten in jezelf kan bieden maar zeker ook handvaten om lekkerder in je vel te zitten. Soms kan dat al in slechts enkele gesprekken.

Mariël Holtermans

Ik ben Mariël Holtermans, Gezondheidszorgpsycholoog BIG. In 2013 studeerde ik af als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Sindsdien ben ik werkzaam geweest als individueel- en groepsbehandelaar (in Specialistische en Basis GGZ) van volwassenen in een psychologenpraktijk in Oost Brabant, waar ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog volgde.

Na een korte omzwerving in de psychiatrie (behandeling van jongvolwassenen met psychiatrische problematiek) besloot ik dat het werken in een kleinschalige setting mij het beste ligt. Naast mijn werk als GZ-psycholoog ben ik docent op de Universiteit van Tilburg en ben ik geïnteresseerd in psychologisch onderzoek.

Mijn visie op behandeling is integratief; ik werk niet vanuit één strikt kader maar integreer verschillende visies en behandelmethoden, in afstemming op de persoon en diens problematiek. Ik probeer zo min mogelijk vanuit het ziekte/stoornis-denken te werken. De sterke kanten van de persoonlijkheid breng ik in kaart en gebruik ik als leidraad in de behandeling. Ik werk onder andere met EMDR, cognitieve gedragstherapie, mindfulness  en technieken uit de cliëntgerichte psychotherapie.

Mijn BIG registratienummer is 39922403425


Jurgen Vos

Ik ben Jurgen Vos, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, in 2009 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Na mijn studie heb ik ruime ervaring op kunnen doen als psycholoog in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ bij een psychologenpraktijk binnen een landelijke organisatie. Ik heb mijn vakkennis verder vergroot met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Sinds 2020 ben ik werkzaam bij Psychologen Praktijk Boxtel.

Vanuit het uitgangspunt dat men zichzelf het beste kent gaan we samen onderzoeken wat de oorzaak is van de klachten en problemen en op welke manier deze verminderd of hanteerbaar kunnen worden. Hierbij ga ik uit van de eigen kracht en mogelijkheden, gebruikmakend van een behandeling die aansluit op de hulpvraag.

In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om samen de verschillende behandelmogelijkheden na te gaan om vervolgens in overleg hierin een keuze te kunnen maken. Daarbij gebruik ik met name technieken uit de cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, acceptance commitment therapy en oplossingsgerichte therapie.

Mijn BIG registratienummer is 79926543925


Nicole Schuttelaar

Ik ben Nicole Schuttelaar en sinds 1997 praktijkhouder en zelfstandig gevestigd in de basis GGZ. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan in de specialistische GGZ, onder andere met behandeling van eetstoornissen, verslaving en trauma. In de loop der jaren heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld en maak ik gebruik van technieken uit o.a. de cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT en Mindfulness.

Ik werk graag met positieve psychologie, dat wil zeggen de nadruk op kracht in plaats van klacht. Elke crisis biedt een kans tot ontwikkeling, inzicht of verandering. Langdurige (jarenlange) therapieën zijn niets voor mij. Ik maak mezelf het liefst zo snel mogelijk weer overbodig zodra jij jezelf weer optimaal kunt coachen. Uiteraard ben je ook welkom als dat wat langer duurt.

Natuurlijk kan ook een psycholoog niet alle problemen voor je oplossen. Maar er is een wezenlijk verschil tussen het gevoel hebben dat het je allemaal overspoelt of het gevoel hebben dat je in staat bent om alles voldoende te kunnen hanteren.Mijn BIG registratienummer is 99059504125


Angelique Smulders

Ik ben Angelique Smulders, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, gekwalificeerd Eerstelijnspsycholoog NIP en EFT Registertherapeut.

Ik studeerde in 1996 af als psycholoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik ben daarna werkzaam geweest in de Specialistische GGZ (voorheen RIAGG) als project coördinator Ouderen op de afdeling Preventie en in de Arbeidspsychologie (werving & selectie, training en coaching). Ik heb bij beiden zowel individuele- als groepstrajecten begeleid.

Vanaf 2008 werk ik in de Basis GGZ. Ik heb me de afgelopen jaren verder verdiept in Emotionally Focused Therapy (EFT), EMDR en Acceptance and commitment Therapy (ACT).

Ik werk kortdurend, klachtgericht en afgestemd op uw hulpvraag. Ik werk met verschillende technieken uit verschillende stromingen, waarbij ik de behandelrelatie met de cliënt het belangrijkste vind in het therapeutisch contact.

Mijn BIG registratienummer is 99914988125

Angelique Smulders neemt geen nieuwe cliënten aan.