Psychologen


Bij Psychologen Praktijk Boxtel zijn drie gekwalificeerde GZ-psychologen werkzaam. Wij staan voor een laagdrempelige, persoonlijke en authentieke aanpak met korte lijnen naar verwijzers en andere praktijken en instellingen. We werken multi-disciplinair samen met o.a huisartsen, bedrijfsartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en maatschappelijk werk. Wij werken uitsluitend voor volwassenen (18+). Voor jeugdhulpverlening zie menu Links.

Graag willen wij meer bekendheid geven aan wat wij nu eigenlijk doen. Want onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Vaak weet men wel hoe je fysiek goed voor jezelf zorgt (gezond eten, regelmatig bewegen, etc.) maar weet je ook hoe je mentaal goed voor jezelf kunt zorgen? Bijvoorbeeld meer rust in je hoofd krijgen, positief denken, tegenslagen goed verwerken, gelukkige relaties opbouwen, negatieve gewoontes doorbreken, je stemming stabiel houden, trauma’s verwerken en je angsten hanteren. De psycholoog is een gedragsdeskundige die hier een uitgebreide (universitaire) studie voor gevolgd heeft en je niet alleen inzichten in jezelf kan bieden maar zeker ook handvaten om lekkerder in je vel te zitten. Soms kan dat al in slechts enkele gesprekken.

Nicole Schuttelaar

Ik ben Nicole Schuttelaar, sinds 1997 praktijkhouder van Psychologen Praktijk Boxtel en zelfstandig gevestigd in de basis GGZ. Naast het werken in mijn praktijk heb ik veel ervaring opgedaan in de specialistische GGZ, onder andere met behandeling van eetstoornissen, trauma en als regiebehandelaar in de verslavingszorg. Ik heb een bijzondere belangstelling voor de combinatie van medische en psychologische zorg. Zo heb ik in verschillende algemene ziekenhuizen gewerkt op de poli medische psychologie en ben ik als docent gedragswetenschapper betrokken geweest bij de huisartsopleiding van de Universiteit Maastricht.

In de loop der jaren heb ik mijn eigen stijl van behandelen ontwikkeld. Daarin is veel aandacht voor de kwaliteit van het contact; pas als je je veilig en vertrouwd voelt kun je jezelf open stellen en optimaal van een behandeling profiteren. Ik maak daarnaast gebruik van technieken uit o.a. de Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, ACT en Mindfulness. Ik werk graag met positieve psychologie, dat wil zeggen de nadruk op kracht in plaats van klacht. Elke crisis biedt een kans tot ontwikkeling, inzicht of verandering. Als therapeut maak ik mezelf het liefst zo snel mogelijk weer overbodig zodra jij jezelf weer optimaal kunt coachen. Uiteraard ben je ook welkom als dat wat langer duurt.

Mijn BIG registratienummer is 99059504125


Mariëlle Holtermans

Mijn motivatie om me te bekwamen in de psychologie en psychotherapie komt voort uit een diepgevoelde interesse in het menselijk wezen. Deze passie is al mijn hele leven aanwezig en heeft zich alsmaar meer uitgekristalliseerd in de keuzes die ik maak in mijn persoonlijk en professioneel leven. 
In 2013 studeerde ik af als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Sindsdien ben ik werkzaam geweest als individueel- en groepsbehandelaar van volwassenen in een psychologenpraktijk in Oost Brabant, waar ik de specialisatie tot GZ-psycholoog volgde.
Na een korte tijd in de psychiatrie gewerkt te hebben ontdekte ik dat het werken in de setting van een praktijk mij het beste ligt. Naast mijn werk als GZ-psycholoog in deze praktijk, werk ik in een praktijk in Vught waar ik de specialistische opleiding tot psychotherapeut volg.
Mijn visie op behandeling is integratief en holistisch; ik werk niet vanuit één strikt kader maar integreer verschillende visies en behandelmethoden, in afstemming op de persoon en diens problematiek. Ik probeer zo min mogelijk vanuit het ziekte/stoornis-denken te kijken. De sterke kanten van de persoonlijkheid gebruik ik als leidraad in de behandeling. Wanneer gedragsverandering op bewust niveau moeilijk blijkt, richt ik me soms ook op meer onbewuste factoren die een rol kunnen spelen.  Ik maak onder meer gebruik van cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte en psychodynamische invalshoeken, EMDR en mindfulness. 

Mijn BIG registratienummer is 39922403425Jurgen Vos

Ik ben Jurgen Vos, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, in 2009 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Na mijn studie heb ik ruime ervaring op kunnen doen als psycholoog in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ bij een psychologenpraktijk binnen een landelijke organisatie. Ik heb mijn vakkennis verder vergroot met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Sinds 2020 ben ik werkzaam bij Psychologen Praktijk Boxtel.

Vanuit het uitgangspunt dat men zichzelf het beste kent gaan we samen onderzoeken wat de oorzaak is van de klachten en problemen en op welke manier deze verminderd of hanteerbaar kunnen worden. Hierbij ga ik uit van de eigen kracht en mogelijkheden, gebruikmakend van een behandeling die aansluit op de hulpvraag.

In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om samen de verschillende behandelmogelijkheden na te gaan om vervolgens in overleg hierin een keuze te kunnen maken. Daarbij gebruik ik met name technieken uit de cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, acceptance commitment therapy en oplossingsgerichte therapie.

Mijn BIG registratienummer is 79926543925