Klachten regeling


Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met aspecten van de behandeling dan nodigen wij u van harte uit dit met ons te bespreken. Wij zien klachten als een mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en te optimaliseren. Dus heeft u opmerkingen of klachten, laat het dan vooral weten. Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als uw psycholoog lid is van de LVVP, kunt u gebruik maken van de LVVP-klachtenregeling. U kunt meer informatie vinden op www.lvvp.info

Ook het College van Toezicht van het NIP neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode NIP). Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl