Medewerkers en Registraties


Alle medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel werken volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze code schrijft voor dat het gedrag en de werkhouding van de psycholoog verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig moet zijn. In deze beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Deze gedragsregels maken het voor zowel cliënt, opdrachtgever als psycholoog duidelijk welke rechten en plichten er ten aanzien van behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken gelden. De volledige beroepscode is te lezen via de link op onze web site

Verder zijn we aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten) zie: www.lvvp.info

Alle medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel zijn BIG geregistreerd, zie www.bigregister.nl

Psychologen Praktijk Boxtel in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14061028

De AGB code van Psychologen Praktijk Boxtel is 94002555