Wachttijden


Sinds 1 april 2016 verplicht de NZa aanbieders in de GBGGZ hun wachttijden te vermelden. U vindt deze hieronder.

  • Datum laatste actualisatie wachttijden: 23 november 2018
  • Aanmeld wachttijd: 5-6 ¬†weken
  • Behandelwachttijd (de tijd tussen intake en start behandeling); behandeling volgt na intake aansluitend, met een maximum van 2 weken ertussen
  • De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar
  • Wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar